Darifenacin

Číslo: 5 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Urologie
Autoři: MUDr. Pavel Verner
Autoři - působiště: Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Souhrn

Darifenacin je selektivním antagonistou subtypu M3 muskarinových receptorů. Jeho hlavní terapeutickou indikací je ovlivnění příznaků dráždivého močového měchýře (overactive bladder – OAB), projevujícího se klinicky tzv. jímacími (iritačními) příznaky: polakisuriemi, urgencemi až urgentní inkontinencí. Dále může být darifenacin využit i u smíšené inkontinence k potlačení její urgentní složky a v indikovaných případech v léčbě benigní hyperplazie prostaty s převahou jímacích příznaků, kde jej kombinujeme s α-blokátory.

Darifenacin je selektivním antagonistou subtypu M3 muskarinových receptorů. Jeho hlavní terapeutickou indikací je ovlivnění příznaků dráždivého močového měchýře (overactive bladder – OAB), projevujícího se klinicky tzv. jímacími (iritačními) příznaky: polakisuriemi, urgencemi až urgentní inkontinencí. Dále může být darifenacin využit i u smíšené inkontinence k potlačení její urgentní složky a v indikovaných případech v léčbě benigní hyperplazie prostaty s převahou jímacích příznaků, kde jej kombinujeme s α-blokátory.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky