Bemiparin

Číslo: 5 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Hematologie
Autoři: Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.
1MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.
Autoři - působiště: Oddělení klinické hematologie FN, Brno
1 Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha

Souhrn

Bemiparin patří do skupiny nízkomolekulárních heparinů (low-molecular-weight heparin – LMWH). Z celé skupiny má nejnižší molekulovou hmotnost a nejvyšší poměr anti-Xa/IIa. Bemiparin je indikován k prevenci tromboembolického onemocnění u pacientů podstupujících běžný chirurgický výkon nebo ortopedickou operaci a k prevenci srážení krve v mimotělním oběhu během hemodialýzy.

Bemiparin patří do skupiny nízkomolekulárních heparinů (low-molecular-weight heparin – LMWH). Z celé skupiny má nejnižší molekulovou hmotnost a nejvyšší poměr anti-Xa/IIa. Bemiparin je indikován k prevenci tromboembolického onemocnění u pacientů podstupujících běžný chirurgický výkon nebo ortopedickou operaci a k prevenci srážení krve v mimotělním oběhu během hemodialýzy.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky