Současné trendy v antikoncepci

Číslo: 5 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Gynekologie
Autoři: MUDr. Tomáš Fait
Autoři - působiště: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Souhrn

Právo ženy rozhodnout se, zda a kdy mít potomstvo, je zakotveno v Prohlášení Teheránské konference OSN o lidských právech (1968), Světovém akčním populačním plánu (1974), Úmluvě o odstranění všech diskriminací žen (1979), Úmluvě o právech dítěte (1989), Světové deklaraci o přežití, ochraně a rozvoji dětí (1990) a dalších mezinárodních smlouvách. Jednoznačně nejlepším prostředkem k zajištění této části reprodukčního zdraví je umožnit ženě přístup k dostatečně široké škále moderní bezpečné a účinné antikoncepce a k informacím o ní.

Právo ženy rozhodnout se, zda a kdy mít potomstvo, je zakotveno v Prohlášení Teheránské konference OSN o lidských právech (1968), Světovém akčním populačním plánu (1974), Úmluvě o odstranění všech diskriminací žen (1979), Úmluvě o právech dítěte (1989), Světové deklaraci o přežití, ochraně a rozvoji dětí (1990) a dalších mezinárodních smlouvách. Jednoznačně nejlepším prostředkem k zajištění této části reprodukčního zdraví je umožnit ženě přístup k dostatečně široké škále moderní bezpečné a účinné antikoncepce a k informacím o ní.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky