Novinky v terapii chronické virové hepatitidy B a C

Číslo: 5 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Vnitřní lékařství
Autoři: Doc. MUDr. Petr Urbánek, CSc.
Autoři - působiště: Interní klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha

Souhrn

Současná situace na poli standardní terapie chronické infekce virem hepatitidy B (HBV) není zdaleka ideální ani přehledná. Do současné doby bylo ve světě publikováno několik standardních postupů, které nejsou ve zcela jednoznačném souladu. Tato situace je v naší republice ještě umocněna zcela nestandardními poměry, které v péči o nemocné s chronickými virovými hepatitidami již několik let panují. Za jediný potěšitelný moment lze považovat skutečnost, že klesá incidence akutní virové hepatitidy B, a tím dochází i k poklesu počtu pacientů s chronickou infekcí HBV.

Současná situace na poli standardní terapie chronické infekce virem hepatitidy B (HBV) není zdaleka ideální ani přehledná. Do současné doby bylo ve světě publikováno několik standardních postupů, které nejsou ve zcela jednoznačném souladu. Tato situace je v naší republice ještě umocněna zcela nestandardními poměry, které v péči o nemocné s chronickými virovými hepatitidami již několik let panují. Za jediný potěšitelný moment lze považovat skutečnost, že klesá incidence akutní virové hepatitidy B, a tím dochází i k poklesu počtu pacientů s chronickou infekcí HBV.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky