Možnosti chemoterapie generalizovaného karcinomu prostaty

Číslo: 5 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: Doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
1MUDr. Michaela Matoušková
Autoři - působiště: Onkologické a radioterapeutické oddělení FN a LF UK, Plzeň
1 Urocentrum, Praha

Souhrn

Karcinom prostaty představuje v mužské populaci jeden z četných nádorů, jeho incidence v České republice v roce 2003 byla 75/100 000 a zatím nedosahuje incidence v jiných vyspělých zemích – např. ve Velké Británii je incidence karcinomu prostaty 111/100 000. Tento nádor nejčastěji postihuje muže mezi 65 a 85 lety, strmý vzestup nových případů ovšem najdeme již od věku 50 let.

Karcinom prostaty představuje v mužské populaci jeden z četných nádorů, jeho incidence v České republice v roce 2003 byla 75/100 000 a zatím nedosahuje incidence v jiných vyspělých zemích – např. ve Velké Británii je incidence karcinomu prostaty 111/100 000. Tento nádor nejčastěji postihuje muže mezi 65 a 85 lety, strmý vzestup nových případů ovšem najdeme již od věku 50 let.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky