Biologická terapie idiopatických střevních zánětů

Číslo: 5 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Vnitřní lékařství
Autoři: MUDr. Dana Ďuricová
MUDr. Robert Donoval
doc. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
Autoři - působiště: Gastroenterologické centrum, IV. interní klinika VFN a 1. LF UK a Vysoká škola zdravotnická, OPS, Praha

Souhrn

Biologickou léčbou rozumíme podávání různých látek, chemicky heterogenních, které mají přísně vyhraněný mechanismus účinku a specifickou cílovou strukturu. Místem zásahu bývá určitá molekula, jež má klíčové postavení v patogenezi nemoci. Většinou jde o léčiva bílkovinné povahy, připravená metodami genetického inženýrství, jejichž účinkem dochází k vyřazení cílové molekuly z funkční aktivity a ke snížení intenzity zánětu, a posléze i ke zlepšení klinického stavu pacienta.

Biologickou léčbou rozumíme podávání různých látek, chemicky heterogenních, které mají přísně vyhraněný mechanismus účinku a specifickou cílovou strukturu. Místem zásahu bývá určitá molekula, jež má klíčové postavení v patogenezi nemoci. Většinou jde o léčiva bílkovinné povahy, připravená metodami genetického inženýrství, jejichž účinkem dochází k vyřazení cílové molekuly z funkční aktivity a ke snížení intenzity zánětu, a posléze i ke zlepšení klinického stavu pacienta.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky