Kardiovaskulární bezpečnost sexuální aktivity a sildenafilu

Číslo: 5 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Nežádoucí účinky
Obor: Urologie
Autoři: Prof. MUDr. Jaroslav Meluzín, CSc.
Autoři - působiště: I. interní kardioangiologická klinika, FN u sv. Anny, Brno

Souhrn

Smyslem podávání sildenafilu je odstranit erektilní dysfunkci (ED) a tím umožnit normální sexuální aktivitu (SA). Z toho logicky vyplývá, že sildenafil účinkuje v době SA a jejich účinky na kardiovaskulární systém probíhají současně. Při posuzování možného rizika podávání sildenafilu je třeba si uvědomit (a tato skutečnost bude rozebrána níže), že i samotná SA je spojena s určitým (i když velmi malým) kardiovaskulárním rizikem. Toto riziko však stoupá u přesně definovaných kardiovaskulárních chorob, spojených často s cévní aterosklerózou a poruchou funkce endotelu.

Smyslem podávání sildenafilu je odstranit erektilní dysfunkci (ED) a tím umožnit normální sexuální aktivitu (SA). Z toho logicky vyplývá, že sildenafil účinkuje v době SA a jejich účinky na kardiovaskulární systém probíhají současně. Při posuzování možného rizika podávání sildenafilu je třeba si uvědomit (a tato skutečnost bude rozebrána níže), že i samotná SA je spojena s určitým (i když velmi malým) kardiovaskulárním rizikem. Toto riziko však stoupá u přesně definovaných kardiovaskulárních chorob, spojených často s cévní aterosklerózou a poruchou funkce endotelu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky