Vliv podávání tolterodinu před spaním na frekvenci nykturie u pacientů s hyperaktivním močovým měchýřem

Číslo: 5 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Urologie

Souhrn

Hyperaktivní měchýř (overactive bladder – OAB) je podle Mezinárodní společnosti pro kontinenci charakterizován jako příznaky močové urgence spolu s výskytem nebo bez výskytu urgentní inkontinence, které jsou sdruženy s častějšími intervaly mikce a nykturiemi. Ve farmakoterapii OAB se využívají antimuskarinika. Tolterodin je lék s antimuskarinovými účinky selektivní vůči svalovině detruzoru močového měchýře, v klinické praxi se používá v lékové formě s řízeným uvolňováním (slow release – SR). Čas dosažení maximální plazmatické koncentrace tolterodinu SR jsou 4 hodiny po podání. Rackley a spol. provedli studii, v níž ověřovali, zda podávání tolterodinu SR večer před spaním může zlepšit noční příznaky OAB.  

Hyperaktivní měchýř (overactive bladder – OAB) je podle Mezinárodní společnosti pro kontinenci charakterizován jako příznaky močové urgence spolu s výskytem nebo bez výskytu urgentní inkontinence, které jsou sdruženy s častějšími intervaly mikce a nykturiemi. Ve farmakoterapii OAB se využívají antimuskarinika. Tolterodin je lék s antimuskarinovými účinky selektivní vůči svalovině detruzoru močového měchýře, v klinické praxi se používá v lékové formě s řízeným uvolňováním (slow release – SR). Čas dosažení maximální plazmatické koncentrace tolterodinu SR jsou 4 hodiny po podání. Rackley a spol. provedli studii, v níž ověřovali, zda podávání tolterodinu SR večer před spaním může zlepšit noční příznaky OAB.  

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky