Metaanalýza ovlivnění metabolického syndromu podáváním HRT

Číslo: 5 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Vnitřní lékařství

Souhrn

ných v letech 1966–2004, které trvaly alespoň 8 týdnů. Reanalýze tak bylo podrobeno celkem 107 studií, ve kterých bylo zjištěno snížené množství abdominálního tuku (–6,8 %; 95% CI: –11,8 %–1,9 %) či pokles inzulinové rezistence vyjadřovaný jako HOMA-IR (–12,9 %; 95% CI: –17,1–8,6 %). Ve skupině léčené HRT byl nižší výskyt nově diagnostikovaného diabetu (RR: 0,7; 95% CI: 0,6–0,9). U žen s již diagnostikovaným diabetem vedlo podávání HRT k nižší glykemii nalačno. Dále bylo podávání HRT spojeno s nižším aterogenním indexem či nižším krevním tlakem. Perorální přípravky byly účinnější než transdermální formy, avšak významněji zvyšovaly hladinu CRP, či naopak snižovaly koncentraci proteinu S.

Metaanalýza sumarizuje výsledky randomizovaných studií provedených v letech 1966–2004, které trvaly alespoň 8 týdnů. Reanalýze tak bylo podrobeno celkem 107 studií, ve kterých bylo zjištěno snížené množství abdominálního tuku (–6,8 %; 95% CI: –11,8 %–1,9 %) či pokles inzulinové rezistence vyjadřovaný jako HOMA-IR (–12,9 %; 95% CI: –17,1–8,6 %). Ve skupině léčené HRT byl nižší výskyt nově diagnostikovaného diabetu (RR: 0,7; 95% CI: 0,6–0,9). U žen s již diagnostikovaným diabetem vedlo podávání HRT k nižší glykemii nalačno. Dále bylo podávání HRT spojeno s nižším aterogenním indexem či nižším krevním tlakem. Perorální přípravky byly účinnější než transdermální formy, avšak významněji zvyšovaly hladinu CRP, či naopak snižovaly koncentraci proteinu S.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky