Riziko infarktu myokardu a hormonální substituční léčba

Číslo: 5 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

S cílem objektivně zhodnotit riziko infarktu myokardu (IM) u žen užívajících hormonální substituční léčbu (HRT) oproti ženám bez této léčby byla provedena kohortová studie případů a kontrol, do které byly začleněny jednak pacientky s IM (n = 4 537) a jednak ženy bez léčby sloužící jako kontrolní skupina (n = 27 220). Detailní analýzou sebraných údajů bylo zjištěno, že současné užívání HRT i jeho užívání v minulosti je spojeno se sníženým rizikem IM oproti ženám bez léčby. Avšak v případě, že se infarkt vyskytl, měl u žen s HRT mnohem větší pravděpodobnost, že neskončí fatálně (OR fatálního zakončení: 0,58; 95% CI: 0,45–0,75). Mezi jednotlivými způsoby podávání HRT ani množstvím obsažených hormonů přitom nebyl pozorován žádný významný rozdíl. Nižší riziko však nebylo pozorováno v případě užívání čistých estrogenových přípravků.

S cílem objektivně zhodnotit riziko infarktu myokardu (IM) u žen užívajících hormonální substituční léčbu (HRT) oproti ženám bez této léčby byla provedena kohortová studie případů a kontrol, do které byly začleněny jednak pacientky s IM (n = 4 537) a jednak ženy bez léčby sloužící jako kontrolní skupina (n = 27 220). Detailní analýzou sebraných údajů bylo zjištěno, že současné užívání HRT i jeho užívání v minulosti je spojeno se sníženým rizikem IM oproti ženám bez léčby. Avšak v případě, že se infarkt vyskytl, měl u žen s HRT mnohem větší pravděpodobnost, že neskončí fatálně (OR fatálního zakončení: 0,58; 95% CI: 0,45–0,75). Mezi jednotlivými způsoby podávání HRT ani množstvím obsažených hormonů přitom nebyl pozorován žádný významný rozdíl. Nižší riziko však nebylo pozorováno v případě užívání čistých estrogenových přípravků.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky