Riziko nefatálního žilního trombembolismu u kontraceptiv s obsahem norgestimatu či desogestrelu

Číslo: 5 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Vnitřní lékařství

Souhrn

Dosavadní klinické zkušenosti poukazují na vyšší riziko žilního trombembolismu (VTE) u žen užívajících tzv. třetí generaci hormonálních kontraceptiv s obsahem gestodenu či desogestrelu, přičemž toto riziko je uváděno až jako dvojnásobek v porovnání s levonorgestrelem. Dosud však nebyla k dispozici studie, která by se významněji vyjadřovala k bezpečnosti podávání norgestimatu. Toto napravuje recentní, pětiletá studie, které se zúčastnily ženy ve věku 15 až 39 let, které užívaly přípravky s obsahem norgestimatu, desogestrelu či levonorgestrelu, vždy v kombinaci s ethinylestradiolem. V porovnání s levonorgestrelem bylo zjištěno relativní riziko VTE 1,1 (95% CI: 0,8–1,6) u norgestimatu a 1,7 (95% CI: 1,1–2,4) u desogestrelu. Bezpečnost norgestimatu byla v tomto ohledu velice podobná levonorgestrelu.

Dosavadní klinické zkušenosti poukazují na vyšší riziko žilního trombembolismu (VTE) u žen užívajících tzv. třetí generaci hormonálních kontraceptiv s obsahem gestodenu či desogestrelu, přičemž toto riziko je uváděno až jako dvojnásobek v porovnání s levonorgestrelem. Dosud však nebyla k dispozici studie, která by se významněji vyjadřovala k bezpečnosti podávání norgestimatu. Toto napravuje recentní, pětiletá studie, které se zúčastnily ženy ve věku 15 až 39 let, které užívaly přípravky s obsahem norgestimatu, desogestrelu či levonorgestrelu, vždy v kombinaci s ethinylestradiolem. V porovnání s levonorgestrelem bylo zjištěno relativní riziko VTE 1,1 (95% CI: 0,8–1,6) u norgestimatu a 1,7 (95% CI: 1,1–2,4) u desogestrelu. Bezpečnost norgestimatu byla v tomto ohledu velice podobná levonorgestrelu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky