Vliv misoprostolu na kostní denzitu u postmenopauzálních žen s osteoporózou

Číslo: 5 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Osteologie
S cílem zhodnotit vliv podávání misoprostolu v postklimakteriu na stavbu skeletu byla provedena randomizovaná prospektivní studie s 90 ženami léčenými misoprostolem a kalciem nebo kombinací tibolonu a kalcia anebo samotným kalciem. Největší nárůst kostní denzity v oblasti L1–L4 a krčku femuru byl právě ve skupině léčené tibolonem (nárůst o 8,3 % a 5,3 %) následované misoprostolem (nárůst o 5 % a 8,1 %). S ohledem na t- či z-skóre nebyl mezi oběma skupinami žádný signifikantní rozdíl. Misoprostol tedy může představovat zajímavou alternativu pro pacienty nevhodné k hormonální substituční léčbě.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky