Odpověď na podání alfuzosinu jako marker závažnosti hyperplazie prostaty

Číslo: 5 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Urologie

Souhrn

Šestiměsíční klinická studie (n = 5 792) poukazuje na nižší výskyt akutní retence moči a nutnosti provést prostatektomii u pacientů léčených alfuzosinem (selektivní blokátor a1-adrenergních receptorů). Během léčby došlo i k výraznému zlepšení tzv. IPS (International Prostate Symptom) skóre o více než 3 body u 74,8 %, respektive o více než 6 bodů u 50,3 % léčených pacientů. Počáteční klinická odpověď tak může znamenat velmi důležitý prediktor dalšího klinického průběhu onemocnění, a může nám tedy pomoci ihned na začátku léčby rozpoznat pacienty s větším či menším rizikem progrese.

Šestiměsíční klinická studie (n = 5 792) poukazuje na nižší výskyt akutní retence moči a nutnosti provést prostatektomii u pacientů léčených alfuzosinem (selektivní blokátor a1-adrenergních receptorů). Během léčby došlo i k výraznému zlepšení tzv. IPS (International Prostate Symptom) skóre o více než 3 body u 74,8 %, respektive o více než 6 bodů u 50,3 % léčených pacientů. Počáteční klinická odpověď tak může znamenat velmi důležitý prediktor dalšího klinického průběhu onemocnění, a může nám tedy pomoci ihned na začátku léčby rozpoznat pacienty s větším či menším rizikem progrese.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky