Prevence poklesu kostní denzity dlouhodobým užíváním HRT

Číslo: 5 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Vnitřní lékařství

Souhrn

O významu, bezpečnosti a účinnosti podávání hormonální substituční léčby bylo již mnoho řečeno a ještě více napsáno. Nově v tomto ohledu byla hodnocena tzv. HRT s dlouhým cyklem. 77 zdravých žen v postmenopauze bylo náhodně rozděleno do skupiny léčené konvenční HRT (estradiol 2 mg/den po 12 dní, estradiol 2 mg/den + 1 mg/den norethisteron acetátu (NETA) po 10 dní, estradiol 1 mg/den po 6 dní) a do skupiny užívající HRT s dlouhým cyklem (2 cykly s estradiolem 2 mg/den po 28 dní následované 1 cyklem konvenční HRT s opakováním každé 3 měsíce). V obou skupinách došlo k výraznému nárůstu BMD lumbální páteře – konvenční HRT: +3,8 Ī 0,6 %; HRT s dlouhým cyklem: +3,3 Ī 0,5 %; p < 0,0001. Během léčby nebyl zaznamenán žádný nežádoucí účinek týkající se endometria či mléčné žlázy.

O významu, bezpečnosti a účinnosti podávání hormonální substituční léčby bylo již mnoho řečeno a ještě více napsáno. Nově v tomto ohledu byla hodnocena tzv. HRT s dlouhým cyklem. 77 zdravých žen v postmenopauze bylo náhodně rozděleno do skupiny léčené konvenční HRT (estradiol 2 mg/den po 12 dní, estradiol 2 mg/den + 1 mg/den norethisteron acetátu (NETA) po 10 dní, estradiol 1 mg/den po 6 dní) a do skupiny užívající HRT s dlouhým cyklem (2 cykly s estradiolem 2 mg/den po 28 dní následované 1 cyklem konvenční HRT s opakováním každé 3 měsíce). V obou skupinách došlo k výraznému nárůstu BMD lumbální páteře – konvenční HRT: +3,8 Ī 0,6 %; HRT s dlouhým cyklem: +3,3 Ī 0,5 %; p < 0,0001. Během léčby nebyl zaznamenán žádný nežádoucí účinek týkající se endometria či mléčné žlázy.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky