Léčba hyperaktivního močového měchýře u seniorů – studie s darifenacinem

Číslo: 5 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Urologie

Souhrn

Darifenacin je selektivní antagonista muskarinových M3-receptorů. V posledních měsících byl podroben důležité zatěžkávací zkoušce s ohledem na účinnost i bezpečnost. V multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené studii s pacienty s hyperaktivním močovým měchýřem (n = 317) ve věku nad 65 let byl podáván v dávkách 7,5 či 15 mg 1x denně. Tato léčba vedla k na dávce závislému zlepšení urgentní inkontinence i ke snížení nutkání či samovolnému úniku moči. Darifenacin byl přitom velmi dobře snášen, přičemž nejčastější nežádoucí účinky vyplynuly z jeho antimuskarinového působení (sucho v ústech, zácpa). Z důvodu těchto reakcí přerušilo léčbu pouze 1 % pacientů léčených nižší a 9,1 % vyšší dávkou (2,7 % pacientů léčených placebem).

Darifenacin je selektivní antagonista muskarinových M3-receptorů. V posledních měsících byl podroben důležité zatěžkávací zkoušce s ohledem na účinnost i bezpečnost. V multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené studii s pacienty s hyperaktivním močovým měchýřem (n = 317) ve věku nad 65 let byl podáván v dávkách 7,5 či 15 mg 1x denně. Tato léčba vedla k na dávce závislému zlepšení urgentní inkontinence i ke snížení nutkání či samovolnému úniku moči. Darifenacin byl přitom velmi dobře snášen, přičemž nejčastější nežádoucí účinky vyplynuly z jeho antimuskarinového působení (sucho v ústech, zácpa). Z důvodu těchto reakcí přerušilo léčbu pouze 1 % pacientů léčených nižší a 9,1 % vyšší dávkou (2,7 % pacientů léčených placebem).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky