Vliv HRT na plazmatické inikátory u postmenopauzálních žen s estrogenovými receptory typu aIVS1-397 C/C a onemocněním věnčitých tepen

Číslo: 5 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Vnitřní lékařství

Souhrn

Souvislost mezi polymorfismem estrogenových receptorů a klinickým fenotypem (hladina plazmatických lipidů či ateroskleróza) byla nově studována u žen s ohledem na podávání hormonální substituční léčby (HRT). Po 4 týdnech léčby byla zjištěna nižší hladina cholesterolu, LDL částic i apolipoproteinu apo-B (p < 0,05), a to bez ohledu na genotyp. HRT vedla ke zlepšení vazodilatace závislé na endotelu a k redukci zhoršené perfuze koronárními arteriemi, avšak tento účinek byl více patrný u genotypu C/C oproti jeho jiným variantám.

Souvislost mezi polymorfismem estrogenových receptorů a klinickým fenotypem (hladina plazmatických lipidů či ateroskleróza) byla nově studována u žen s ohledem na podávání hormonální substituční léčby (HRT). Po 4 týdnech léčby byla zjištěna nižší hladina cholesterolu, LDL částic i apolipoproteinu apo-B (p < 0,05), a to bez ohledu na genotyp. HRT vedla ke zlepšení vazodilatace závislé na endotelu a k redukci zhoršené perfuze koronárními arteriemi, avšak tento účinek byl více patrný u genotypu C/C oproti jeho jiným variantám.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky