Selektivní inhibitory a1A-receptorů snižují hyperaktivitu detruzoru u potkana

Číslo: 5 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Urologie

Souhrn

Podání antagonistů a1A-receptorů vyvolává relaxaci zúžené uretry v oblasti průchodu skrz prostatu a zároveň potlačuje příznaky prostatismu. U potkanů s hormony indukovanou hyperplazií prostaty vedlo podávání těchto látek (KMD-3213, silodosin, tamsulosin a prazosin) k významnému poklesu aktivity detruzoru, která se zvyšovala úměrně se zhoršujícímu průtoku přes pars prostatica uretry. Tyto látky tak mají velký potenciál snižovat časté nutkání u prostaticky nemocných.

Podání antagonistů a1A-receptorů vyvolává relaxaci zúžené uretry v oblasti průchodu skrz prostatu a zároveň potlačuje příznaky prostatismu. U potkanů s hormony indukovanou hyperplazií prostaty vedlo podávání těchto látek (KMD-3213, silodosin, tamsulosin a prazosin) k významnému poklesu aktivity detruzoru, která se zvyšovala úměrně se zhoršujícímu průtoku přes pars prostatica uretry. Tyto látky tak mají velký potenciál snižovat časté nutkání u prostaticky nemocných.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky