Jiný pohled na studii LIFT s tibolonem

Číslo: 5 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Vnitřní lékařství

Souhrn

Tibolon je určen k hormonální substituční léčbě a má oproti jiným léčivům unikátní farmakologické vlastnosti. Je specifický tím, že má v různých tkáních různé vlastnosti. Jeho proestrogenní účinky příznivě ovlivňují vazomotorické příznaky a denzitu kostní hmoty. Ve tkáni prsu a endometriu je schopen antagonizovat estrogenní účinky, jak bylo prokázáno ve studiích in vitro a in vivo.

Tibolon je určen k hormonální substituční léčbě a má oproti jiným léčivům unikátní farmakologické vlastnosti. Je specifický tím, že má v různých tkáních různé vlastnosti. Jeho proestrogenní účinky příznivě ovlivňují vazomotorické příznaky a denzitu kostní hmoty. Ve tkáni prsu a endometriu je schopen antagonizovat estrogenní účinky, jak bylo prokázáno ve studiích in vitro a in vivo.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky