Vliv alendronatu na kostní denzitu u dospělých pacientů s osteogenesis imperfecta

Číslo: 5 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Osteologie
Ve tříleté, randomizované, dvojitě zaslepené a placebem kontrolované studii u pacientů s osteogenesis imperfecta (n = 64) bylo denní podávání alendronatu v dávce 10 mg spojeno s významným nárůstem kostní denzity, a sice o 10,1 Ī 9,8 %; p < 0,001 v lumbální páteři (v placebem kontrolované skupině byl nárůst pouze 0,7 Ī 5,7 %), respektive 3,3 Ī 0,5 %; p = 0,001 v pánevní kosti (v placebem kontrolované skupině byl pokles o 0,3 Ī 0,6 %). Obě skupiny pacientů během celé studie zároveň užívaly kalcium v dávce 1 g a 800 IU vitaminu D. Podávání alendronatu bylo provázeno i významným poklesem hladiny markerů kostní resorpce a bylo spojeno pouze s vyšším výskytem nezávažných nežádoucích účinků – zejména nauzey.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky