Vliv teriparatidu na kostní denzitu u postmenopauzálních žen léčených HRT

Číslo: 5 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Osteologie
Teriparatid je rekombinantní analog parathyreoidního hormonu (PTH), který je schopen stimulovat novotvorbu kosti u pacientů s osteoporózou. Vedle toho hormonální substituce (HRT) ženskými pohlavními hormony snižuje úroveň kostní resorpce. V případě jejich současného podání se proto logicky nabízí úvaha synergického účinku. Ten byl potvrzen v nedávné klinické, dvojitě zaslepené studii, ve které kombinace obou přípravků oproti HRT samotnému významně zvyšovala hodnotu kostní denzity páteře (14 % vs 3 %), pánve (5,2 vs 1,6 %) či krčku femoru (5,2 vs 2 %). Podávání teriparatidu bylo spojeno s častějším výskytem nevolnosti a křečí v dolních končetinách.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky