Podávání DHEA zlepšuje kostní denzitu u seniorů

Číslo: 5 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Osteologie

Souhrn

Substituční podávání dehydroepiandrosteronu (DHEA) u seniorů se zdá mít pozitivní vliv na kostní denzitu. Jeho hladina, podobně jako hladina jeho sulfátu (DHEAS), se snižuje úměrně se zvyšujícímu věku, což je velmi zásadní, neboť obě tyto látky jsou důležitým prekurzorem pro syntézu nových pohlavních hormonů. V randomizované, placebem kontrolované studii byl 140 pacientům podáván DHEA 50 mg/den nebo placebo po dobu 1 roku. Podávání účinné látky vedlo k významnému nárůstu BMD v kosti pánevní o 1 % (p = 0,05); u žen byl významný nárůst i v oblasti bederní páteře, a sice o 2,2 % (p = 0,04).

Substituční podávání dehydroepiandrosteronu (DHEA) u seniorů se zdá mít pozitivní vliv na kostní denzitu. Jeho hladina, podobně jako hladina jeho sulfátu (DHEAS), se snižuje úměrně se zvyšujícímu věku, což je velmi zásadní, neboť obě tyto látky jsou důležitým prekurzorem pro syntézu nových pohlavních hormonů. V randomizované, placebem kontrolované studii byl 140 pacientům podáván DHEA 50 mg/den nebo placebo po dobu 1 roku. Podávání účinné látky vedlo k významnému nárůstu BMD v kosti pánevní o 1 % (p = 0,05); u žen byl významný nárůst i v oblasti bederní páteře, a sice o 2,2 % (p = 0,04).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky