Furosemid a hospitalizace s benigní hyperplazií prostaty

Číslo: 5 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Urologie

Souhrn

Recentní studie poukazují na možný protizánětlivý účinek furosemidu. Na základě této hypotézy byl sledován jeho možný přínos u pacientů trpících prostatismem. Za tímto účelem byla vytvořena kohorta čítající 8 814 mužů, přičemž 231 z nich mělo příznaky zvětšené prostaty, zbylí byli zdraví; všichni však užívali furosemid nebo jiné diuretikum. Nutnost hospitalizace z důvodu prostatismu byla ve furosemidem léčené skupině skutečně nižší (RR: 0,49; 95% CI: 0,25–0,95), u thiazidových či kalium šetřících diuretik však prakticky nikoliv (RR: 0,95; 95% CI: 0,65–1,37).

Recentní studie poukazují na možný protizánětlivý účinek furosemidu. Na základě této hypotézy byl sledován jeho možný přínos u pacientů trpících prostatismem. Za tímto účelem byla vytvořena kohorta čítající 8 814 mužů, přičemž 231 z nich mělo příznaky zvětšené prostaty, zbylí byli zdraví; všichni však užívali furosemid nebo jiné diuretikum. Nutnost hospitalizace z důvodu prostatismu byla ve furosemidem léčené skupině skutečně nižší (RR: 0,49; 95% CI: 0,25–0,95), u thiazidových či kalium šetřících diuretik však prakticky nikoliv (RR: 0,95; 95% CI: 0,65–1,37).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky