Bisfosfonáty u dětí s artritidou

Číslo: 5 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Revmatologie

Souhrn

U pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou (JIA) může pomoci léčba bisfosfonáty. K takovému závěru dospěla metaanalýza celkem 16 studií se 78 dětskými pacienty. Před začátkem léčby měly všechny děti významně nižší parametry kostní denzity, jestliže bychom je vztáhli k jejich pohlaví a věku. Napříč všemi studiemi vedlo podávání bisfosfonátů k výraznému navýšení BMD, a sice o 4,5–19,1 %. Nejčastějším nežádoucím účinkem byla flu-like reakce záhy po intravenózním podání. Charakter této reakce byl však mírný a byl vždy bez problémů zvládnut podáním paracetamolu. I přes tyto povzbudivé a nadějné výsledky však autoři shodně doporučují další ověření účinku kvalitními klinickými studiemi.

U pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou (JIA) může pomoci léčba bisfosfonáty. K takovému závěru dospěla metaanalýza celkem 16 studií se 78 dětskými pacienty. Před začátkem léčby měly všechny děti významně nižší parametry kostní denzity, jestliže bychom je vztáhli k jejich pohlaví a věku. Napříč všemi studiemi vedlo podávání bisfosfonátů k výraznému navýšení BMD, a sice o 4,5–19,1 %. Nejčastějším nežádoucím účinkem byla flu-like reakce záhy po intravenózním podání. Charakter této reakce byl však mírný a byl vždy bez problémů zvládnut podáním paracetamolu. I přes tyto povzbudivé a nadějné výsledky však autoři shodně doporučují další ověření účinku kvalitními klinickými studiemi.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky