Účinnost solifenacinu a tolterodinu SR v léčbě hyperaktivního močového měchýře – studie STAR

Číslo: 5 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Urologie

Souhrn

Pacienti s diagnózou hyperaktivního (dráždivého) močového měchýře (overactive bladder – OAB) trpí kombinací různých symptomů různých stupňů závažnosti. Tato diagnóza je zastoupena v běžné populaci ve věku nad 40 let s prevalencí 16 %, její výskyt se zvyšuje s věkem, a tak u osob nad 75 let je jí postiženo až 31–42 % obyvatel. Základem farmakoterapie OAB je podávání léčiv ovlivňujících muskarinové receptory (solifenacin, tolterodin, trospium chlorid, oxybutynin, darifenacin apod.). Solifenacin je relativně selektivní inhibitor muskarinových M3-receptorů, které jsou zodpovědné za cholinergní přenos na hladké svalovině a exokrinních žlázách (močový měchýř, svalovina řasnatého tělíska a slinné žlázy). V porovnání s tolterodinem, oxybutyninem a darifenacinem má vyšší selektivitu k močovému měchýři než ke slinným žlázám. Tolterodin je kompetetivní antagonista muskarinových receptorů s afinitou k jejich subtypům M2 a M3, které jsou selektivní pro močový měchýř. Předpokladem toho, aby lékař mohl zvolit vhodnou farmakoterapii, je výběr léčiva, nejlepším podkladem je přímé porovnání účinných látek. Přímé porovnání solifenacinu a tolterodinu v lékové formě s řízeným uvolňováním (ER) bylo provedeno ve studii STAR (Solifenacin in a flexible dose regimen with Tolterodine as an Active comparator in a double-blind, double-dummy, Randomised overactive bladder symptom trial).

Pacienti s diagnózou hyperaktivního (dráždivého) močového měchýře (overactive bladder – OAB) trpí kombinací různých symptomů různých stupňů závažnosti. Tato diagnóza je zastoupena v běžné populaci ve věku nad 40 let s prevalencí 16 %, její výskyt se zvyšuje s věkem, a tak u osob nad 75 let je jí postiženo až 31–42 % obyvatel. Základem farmakoterapie OAB je podávání léčiv ovlivňujících muskarinové receptory (solifenacin, tolterodin, trospium chlorid, oxybutynin, darifenacin apod.). Solifenacin je relativně selektivní inhibitor muskarinových M3-receptorů, které jsou zodpovědné za cholinergní přenos na hladké svalovině a exokrinních žlázách (močový měchýř, svalovina řasnatého tělíska a slinné žlázy). V porovnání s tolterodinem, oxybutyninem a darifenacinem má vyšší selektivitu k močovému měchýři než ke slinným žlázám. Tolterodin je kompetetivní antagonista muskarinových receptorů s afinitou k jejich subtypům M2 a M3, které jsou selektivní pro močový měchýř. Předpokladem toho, aby lékař mohl zvolit vhodnou farmakoterapii, je výběr léčiva, nejlepším podkladem je přímé porovnání účinných látek. Přímé porovnání solifenacinu a tolterodinu v lékové formě s řízeným uvolňováním (ER) bylo provedeno ve studii STAR (Solifenacin in a flexible dose regimen with Tolterodine as an Active comparator in a double-blind, double-dummy, Randomised overactive bladder symptom trial).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky