Sumatriptan

Číslo: 6 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Neurologie
Autoři: MUDr. Jiří Mastík
*MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.
Autoři - působiště: Neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
*Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha

Souhrn

Migréna je záchvatovité rekurentní onemocnění, jež je charakterizováno atakami obvykle pulsující hemikranické bolesti hlavy střední až silné intenzity, doprovázené nauzeou, fotofobií a fonofobií. Celoživotní prevalence migrény je kolem 12 % (ženy 15–20 %, muži 6 %).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN Olomouc



Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.



Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.



Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena Čoupková



Léčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská




Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky