Současné postavení milnacipranu mezi antidepresivy

Číslo: 6 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Psychiatrie
Autoři: MUDr. Martin Anders, Ph.D.
*MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.
Autoři - působiště: Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
* Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha

Souhrn

Milnacipran je antidepresivum ze skupiny selektivních inhibitorů zpětného vychytávání noradrenalinu a serotoninu (serotonin norepinephrine reuptake inhibitors – SNRI). Jeho poměr působení na oba transmiterové systémy je vyvážený a v intenzitě srovnatelný s imipraminem. Milnacipran ve studiích in vitro a in vivo neovlivňuje jiné receptorové systémy (dopaminergní, adrenergní, histaminový, cholinergní, GABAergní).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky