Osteoprotegerin a kostní denzita u hemodialyzovaných pacientů

Číslo: 6 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Osteologie

Souhrn

Osteoprotegerin je solubilní glykoprotein řazený do superrodiny receptorů tumor nekrotizujícího faktoru. In vitro blokuje vznik osteoklastů, jeho sérová koncentrace je důležitým markerem kostního metabolismu a u zdravých jedinců je jeho hladina nepřímo úměrná kostní denzitě. Na základě měření jeho plazmatických hladin u 201 hemodialyzovaných pacientů po dobu 12 měsíců bylo zjištěno, že jeho hladiny u takto nemocných pacientů jsou přibližně 3x vyšší oproti zdravým dobrovolníkům.

Osteoprotegerin je solubilní glykoprotein řazený do superrodiny receptorů tumor nekrotizujícího faktoru. In vitro blokuje vznik osteoklastů, jeho sérová koncentrace je důležitým markerem kostního metabolismu a u zdravých jedinců je jeho hladina nepřímo úměrná kostní denzitě. Na základě měření jeho plazmatických hladin u 201 hemodialyzovaných pacientů po dobu 12 měsíců bylo zjištěno, že jeho hladiny u takto nemocných pacientů jsou přibližně 3x vyšší oproti zdravým dobrovolníkům.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky