Denosumab u postmenopauzálních žen s nízkou kostní denzitou

Číslo: 6 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie, Osteologie

Souhrn

Aktivace nukleárního faktoru NFkB je nezbytná pro diferenciaci a životaschopnost všech osteoklastů. Humánní monoklonální protilátka denosumab (dříve AMG 162) tomuto zabraňuje specifickou vazbou na receptory tohoto faktoru, a zamezuje tak resorpci kostní tkáně. V nedávné 12měsíční studii byla účinnost této molekuly ověřena ve skupině 412 postmenopauzálních žen, u kterých vedlo jeho podávání ke zvýšení kostní denzity v lumbální oblasti o 3–6,7 %, zatímco alendronat navyšoval tuto hustotu pouze o 4,6 % a u placeba byl pokles o 0,8 %. Analogických hodnot bylo dosaženo i v oblasti pánve.

Aktivace nukleárního faktoru NFkB je nezbytná pro diferenciaci a životaschopnost všech osteoklastů. Humánní monoklonální protilátka denosumab (dříve AMG 162) tomuto zabraňuje specifickou vazbou na receptory tohoto faktoru, a zamezuje tak resorpci kostní tkáně. V nedávné 12měsíční studii byla účinnost této molekuly ověřena ve skupině 412 postmenopauzálních žen, u kterých vedlo jeho podávání ke zvýšení kostní denzity v lumbální oblasti o 3–6,7 %, zatímco alendronat navyšoval tuto hustotu pouze o 4,6 % a u placeba byl pokles o 0,8 %. Analogických hodnot bylo dosaženo i v oblasti pánve.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky