Almotriptan v léčbě migrény

Číslo: 6 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Neurologie

Souhrn

Almotriptan je antimigrenikem ze skupiny triptanů, který není v současné době v ČR dostupný. Ve Francii však byla nedávno provedena další studie, která se zabývala jeho účinností i výskytem případných nežádoucích účinků u 342 pacientů trpících migrénou, u nichž selhala stávající antimigrenózní léčba. V dávce 12,5 mg vedl almotriptan k výraznému zmírnění bolesti ve druhé hodině po aplikaci (69,3 % vs 26,6 %). Rekurence záchvatů postihla 28,4 % pacientů, kteří ve 20,9 % byli nuceni sáhnout po dalším analgetiku. Podání almotriptanu bylo poměrně dobře snášeno – z důvodu nežádoucích účinků přerušilo léčbu 2,6 % pacientů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky