Lamotrigin vs citalopram u bipolární depresivní poruchy

Číslo: 6 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Mezi odborníky se vedou stále žhavé diskuse o tom, který lék by bylo vhodné podat pacientům s již zahájenou, avšak ne zcela úspěšnou léčbou bipolární depresivní poruchy. Za tímto účelem byla sledována a porovnávána účinnost lamotriginu (antiepileptikum) a citalopramu (SSRI) u 12 pacientů, přičemž u všech bylo zaznamenáno významné zlepšení podle skóre na stupnici MADRS (Montgomery-Āsberg Depression Rating Scale – zlepšení o 14,2 u citalopramu a o 13,3 u lamotriginu). Pozitivní odpověď na léčbu bylo možné pozorovat u 31,6 % nemocných v 6. týdnu a u 52,6 % ve 12. týdnu léčby. Mezi oběma skupinami nebyl pozorován statisticky významný rozdíl. I přes velmi slibné výsledky, které tato studie přináší, musíme bohužel konstatovat, že ve studii schází porovnání s placebem, a navíc je zde poměrně malý počet pacientů.

Mezi odborníky se vedou stále žhavé diskuse o tom, který lék by bylo vhodné podat pacientům s již zahájenou, avšak ne zcela úspěšnou léčbou bipolární depresivní poruchy. Za tímto účelem byla sledována a porovnávána účinnost lamotriginu (antiepileptikum) a citalopramu (SSRI) u 12 pacientů, přičemž u všech bylo zaznamenáno významné zlepšení podle skóre na stupnici MADRS (Montgomery-Āsberg Depression Rating Scale – zlepšení o 14,2 u citalopramu a o 13,3 u lamotriginu). Pozitivní odpověď na léčbu bylo možné pozorovat u 31,6 % nemocných v 6. týdnu a u 52,6 % ve 12. týdnu léčby. Mezi oběma skupinami nebyl pozorován statisticky významný rozdíl. I přes velmi slibné výsledky, které tato studie přináší, musíme bohužel konstatovat, že ve studii schází porovnání s placebem, a navíc je zde poměrně malý počet pacientů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky