Farmakokinetika efervescentního fentanylu v bukálních tabletách

Číslo: 6 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Bolest

Souhrn

Fentanylové efervescentní bukální tablety (FEBT) byly vyvinuty s cílem zlepšit absorpci fentanylu do cirkulace a tím podpořit nástup a rozsah jeho analgetického účinku. U zdravých dobrovolníků byly tyto tablety testovány v rámci I. fáze klinického zkoušení, a to v dávkách 100, 200, 400 a 800 mg. Maximálních plazmatických koncentrací bylo dosaženo za 35–45 minut po podání, přičemž hodnoty AUC0-• i hodnoty maximálních plazmatických koncentrací rostly lineárně v závislosti na zvyšující se dávce. Hodnoty AUC0-Tmax se pohybovaly od 0,09 ng.h/ml u 100 mg dávky až k 0,52 ng.h/ml u 800 mg tablety. K nejčastěji zmiňovaným nežádoucím účinkům patřily erytém v místě aplikace, nauzea, somnolence a bolest hlavy. Nicméně žádný z uvedených nežádoucích účinků nebyl hodnocen jako závažný.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky