Memantin v léčbě Alzheimerovy nemoci

Číslo: 6 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Účinnost memantinu jakožto nekompetitivního antagonisty NMDA receptorů byla opakovaně testována a porovnávána oproti placebu u pacientů s mírnou až středně těžkou Alzheimerovou nemocí. Do 24týdenní studie bylo zapojeno 403 ambulantních pacientů se skóre 10–22 na stupnici MMSE (Mini-Mental State Examination) a dokončilo ji 82,4 % léčených. Nežádoucí účinky byly důvodem k přerušení léčby u 19 pacientů (9,5 %) léčených memantinem a u 10 (5 %) užívajících placebo. Podávání memantinu bylo spojeno s lepší kognicí i celkovým stavem nemocných, což pouze potvrzuje jeho stávající indikaci v léčbě demence Alzheimerova typu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky