Stroncium ranelát snižuje riziko vertebrálních zlomenin u žen s osteoporózou nezávisle na výchozích hodnotách rizikových faktorů

Číslo: 6 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Osteologie

Souhrn

Osteoporóza a s ní související zvýšené riziko zlomenin je významným zdravotním problémem u žen po menopauze. V léčbě osteoporózy se uplatňuje řada léčebných postupů založených buď na snížení kostní resorpce, či na zvýšení kostní tvorby. Odpověď na léčbu může souviset s řadou faktorů, které jsou pro jednotlivé pacientky charakteristické, jako je např. stupeň osteoporotických změn, výchozí hodnota BMD (Bone Mineral Density) apod.

Osteoporóza a s ní související zvýšené riziko zlomenin je významným zdravotním problémem u žen po menopauze. V léčbě osteoporózy se uplatňuje řada léčebných postupů založených buď na snížení kostní resorpce, či na zvýšení kostní tvorby. Odpověď na léčbu může souviset s řadou faktorů, které jsou pro jednotlivé pacientky charakteristické, jako je např. stupeň osteoporotických změn, výchozí hodnota BMD (Bone Mineral Density) apod.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky