Gabapentin vs tiagabin v léčbě pacientů závislých na kokainu

Číslo: 6 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Neurologie

Souhrn

GABAergní transmise je patrně velmi důležitá pro rozvoj závislosti na kokainu, neboť snižuje kokainem indukované uvolňování dopaminu. V 10týdenní dvojitě zaslepené studii se 76 uživateli kokainu léčenými methadonem byl sledován aditivní terapeutický účinek gabapentinu 2 400 mg/den, tiagabinu 24 mg/den či placeba. Hlavním sledovaným parametrem bylo odvyknutí od drogy s alespoň třikrát po sobě se opakujícími negativními vzorky moči. Zatímco u gabapentinu byla menší adherence k léčbě, ve skupině léčené tiagabinem byla adherence vyšší, a navíc bylo podávání tiagabinu častěji spojeno s abstinencí drogy (22 % tiagabin vs 5 % gabapentin vs 13 % placebo; p < 0,05).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky