Levetiracetam vs oxcarbazepin v léčbě epilepsie u dětí

Číslo: 6 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Neurologie

Souhrn

S cílem porovnat účinnost a bezpečnost dvou antiepileptik, levetiracetamu (20–30 mg/kg 1–2x denně) a oxcarbazepinu (20–35 mg/kg 1–2x denně) v monoterapii u dětí s nově diagnostikovanou benigní epilepsií s centrotemporálními spiky (BECTS) byly tyto léky podávány 39 dětem ve věku 3–14 let. Během sledování po dobu v průměru 18,5 měsíce se záchvaty neobjevily u 72,2 % dětí léčených oxcarbazepinem a u 90,5 % dětí léčených levetiracetamem. Nežádoucí účinky ve skupině léčené levetiracetamem postihly 3 děti a týkaly se snížené chuti k jídlu či bolestí hlavy; u dětí léčených oxcarbazepinem byl zaznamenán jeden případ sedace a jeden případ bolestí hlavy.

S cílem porovnat účinnost a bezpečnost dvou antiepileptik, levetiracetamu (20–30 mg/kg 1–2x denně) a oxcarbazepinu (20–35 mg/kg 1–2x denně) v monoterapii u dětí s nově diagnostikovanou benigní epilepsií s centrotemporálními spiky (BECTS) byly tyto léky podávány 39 dětem ve věku 3–14 let. Během sledování po dobu v průměru 18,5 měsíce se záchvaty neobjevily u 72,2 % dětí léčených oxcarbazepinem a u 90,5 % dětí léčených levetiracetamem. Nežádoucí účinky ve skupině léčené levetiracetamem postihly 3 děti a týkaly se snížené chuti k jídlu či bolestí hlavy; u dětí léčených oxcarbazepinem byl zaznamenán jeden případ sedace a jeden případ bolestí hlavy.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky