Valproát či olanzapin jako „add-on“ léčba k lithiu u manických pacientů

Číslo: 6 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Manické epizody jsou pravidlem u pacientů trpících bipolární manickou poruchou. Ačkoliv se valproát i olanzapin v této indikaci již používají a byly mezi nimi provedeny srovnávací studie, zatím nebyla provedena studie, která by sledovala jejich účinnost či bezpečnost v kombinaci s lithiem. Olanzapin (7,5–15 mg/den) i valproát (500–1500 mg/den) podávané po dobu 8 týdnů byly v nedávno provedené klinické studii (n = 21) účinné u manických či hypomanických relapsů, avšak v případě olanzapinu byl nástup účinku rychlejší.

Manické epizody jsou pravidlem u pacientů trpících bipolární manickou poruchou. Ačkoliv se valproát i olanzapin v této indikaci již používají a byly mezi nimi provedeny srovnávací studie, zatím nebyla provedena studie, která by sledovala jejich účinnost či bezpečnost v kombinaci s lithiem. Olanzapin (7,5–15 mg/den) i valproát (500–1500 mg/den) podávané po dobu 8 týdnů byly v nedávno provedené klinické studii (n = 21) účinné u manických či hypomanických relapsů, avšak v případě olanzapinu byl nástup účinku rychlejší.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky