Účinnost léčby olanzapinem, quetiapinem, risperidonem a ziprasidonem u pacientů s chronickou schizofrenií po ukončení léčby jiným atypickým antipsychotikem: 2. fáze studie CATIE

Číslo: 6 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Základním kamenem léčby schizofrenie je podávání antipsychotik. Běžnou strategií v případě nedostatečné účinnosti či nesnášenlivosti zvoleného antipsychotika je převedení pacienta na jiný lék, od kterého se očekává vyšší účinnost. V předcházející části studie CATIE bylo ukázáno, že nejúčinnější variantou pro pacienty s předchozím selháním antipsychotické léčby je převedení na clozapin, bohužel nežádoucí účinky, včetně možnosti rozvoje agranulocytózy, omezují jeho používání v klinické praxi. V další části studie CATIE (Clinical Antipsychotic Trials for Interventions Effectiveness) byla sledována účinnost novějších atypických antipsychotik – olanzapinu, quetiapinu, risperidonu a ziprasidonu – u pacientů, u kterých byla ukončena předchozí léčba jiným atypickým antipsychotikem.

Základním kamenem léčby schizofrenie je podávání antipsychotik. Běžnou strategií v případě nedostatečné účinnosti či nesnášenlivosti zvoleného antipsychotika je převedení pacienta na jiný lék, od kterého se očekává vyšší účinnost. V předcházející části studie CATIE bylo ukázáno, že nejúčinnější variantou pro pacienty s předchozím selháním antipsychotické léčby je převedení na clozapin, bohužel nežádoucí účinky, včetně možnosti rozvoje agranulocytózy, omezují jeho používání v klinické praxi. V další části studie CATIE (Clinical Antipsychotic Trials for Interventions Effectiveness) byla sledována účinnost novějších atypických antipsychotik – olanzapinu, quetiapinu, risperidonu a ziprasidonu – u pacientů, u kterých byla ukončena předchozí léčba jiným atypickým antipsychotikem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky