Srovnání účinnosti clozapinu s olanzapinem, quetiapinem a risperidonem u chronických schizofreniků, kteří neodpovídali na předchozí léčbu atypickými antipsychotiky: 2. fáze studie CATIE

Číslo: 6 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Clozapin je obecně považován za nejúčinnější antipsychotikum, řada studií potvrzuje, že u pacientů se schizofrenií, u kterých nedochází k adekvátní odpovědi na léčbu konvenčními antipsychotiky, je léčba clozapinem účinná. Některé studie ukazují, že také u pacientů, u kterých není pozorována odpověď na léčbu atypickými antipsychotiky, je rovněž léčba clozapinem účinná. Bohužel, léčba clozapinem je též spojena se závažnými nežádoucími účinky. Ve druhé fázi studie CATIE autoři porovnávali převedení na léčbu clozapinem s převedením na léčbu jiným atypickým antipsychotikem u pacientů, kteří přerušili léčbu novějšími atypickými antipsychotiky v kontextu první fáze studie CATIE (Clinical Antipsychotic Trials for Interventions Effectiveness).  

Clozapin je obecně považován za nejúčinnější antipsychotikum, řada studií potvrzuje, že u pacientů se schizofrenií, u kterých nedochází k adekvátní odpovědi na léčbu konvenčními antipsychotiky, je léčba clozapinem účinná. Některé studie ukazují, že také u pacientů, u kterých není pozorována odpověď na léčbu atypickými antipsychotiky, je rovněž léčba clozapinem účinná. Bohužel, léčba clozapinem je též spojena se závažnými nežádoucími účinky. Ve druhé fázi studie CATIE autoři porovnávali převedení na léčbu clozapinem s převedením na léčbu jiným atypickým antipsychotikem u pacientů, kteří přerušili léčbu novějšími atypickými antipsychotiky v kontextu první fáze studie CATIE (Clinical Antipsychotic Trials for Interventions Effectiveness).  

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky