Dlouhodobá kontrola kostního obratu u Pagetovy nemoci kyselinou zoledronovou a risedronatem

Číslo: 6 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Osteologie

Souhrn

Pagetova nemoc se vyznačuje nadměrnou, neuspořádanou přestavbou kosti. Aktivita osteoklastů v ložiscích je zvýšená a proti této osteolýze působí zvýšená aktivita osteoblastů, čímž kost mění svůj normální tvar, její objem se zvyšuje, ubývá trámců a zbylé jsou tlustší, mechanická stabilita kosti se zmenšuje. U Pagetovy nemoci jsou lékem volby bisfosfonáty, významným cílem v její léčbě je také dlouhodobá kontrola aktivity onemocnění, která by mohla vést ke snížení rizika dlouhodobých komplikací onemocnění, jako jsou deformity, zlomeniny či degenerativní onemocnění kloubů. Kyselina zoledronová je i. v. bisfosfonát, který v nedávném porovnání s p. o. bisfosfonátem risedronatem ukázal možnost rychlejší a úplnější kontroly zvýšeného kostního obratu. Byla proto provedena další studie, která sledovala dlouhodobý účinek kyseliny zoledronové a risedronatu na kostní remodelaci.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky