Srovnání olanzapinu a novějších antidepresiv v léčbě rezistentních depresí

Číslo: 6 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Na základě předchozího zjištění, že kombinace olanzapinu a fluoxetinu (OFC) je účinná při léčbě farmakorezistentních depresí, byla provedena 12měsíční, dvojitě zaslepená studie porovnávající tuto kombinaci ve stejné indikaci s olanzapinem či fluoxetinem samotným a dále s venlafaxinem. Hodnocením pomocí škály MADRS byla v 1. týdnu zjištěna statisticky významně vyšší účinnost OFC v porovnání se všemi ostatními léčivy (pokles o 7,2 bodů) a setrvala až do 6. týdne. Na konci studie však byla účinnost všech léčiv identická, vyjma olanzapinu, který již nebyl účinný. Hlavní výhodou kombinace OFC je tedy především rychlejší nástup klinického účinku.

Na základě předchozího zjištění, že kombinace olanzapinu a fluoxetinu (OFC) je účinná při léčbě farmakorezistentních depresí, byla provedena 12měsíční, dvojitě zaslepená studie porovnávající tuto kombinaci ve stejné indikaci s olanzapinem či fluoxetinem samotným a dále s venlafaxinem. Hodnocením pomocí škály MADRS byla v 1. týdnu zjištěna statisticky významně vyšší účinnost OFC v porovnání se všemi ostatními léčivy (pokles o 7,2 bodů) a setrvala až do 6. týdne. Na konci studie však byla účinnost všech léčiv identická, vyjma olanzapinu, který již nebyl účinný. Hlavní výhodou kombinace OFC je tedy především rychlejší nástup klinického účinku.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky