Novější antipsychotika vs haloperidol u akutní schizofrenie

Číslo: 6 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie

Souhrn

U 327 pacientů s akutně zachycenou schizofrenií, schizoafektivní poruchou či schizofreniformní poruchou byla porovnávána klinická účinnost klasického antipsychotika haloperidolu a atypických antipsychotik aripiprazolu, olanzapinu, quetiapinu, risperidonu a ziprasidonu. Hodnocením pomocí BPRS (Brief Psychiatric Rating Scale) byla zjištěna vyšší účinnost haloperidolu, olanzapinu a risperidonu a představují proto, podle autorů studie, vhodnou medikaci pro léčbu akutních psychotických stavů.

U 327 pacientů s akutně zachycenou schizofrenií, schizoafektivní poruchou či schizofreniformní poruchou byla porovnávána klinická účinnost klasického antipsychotika haloperidolu a atypických antipsychotik aripiprazolu, olanzapinu, quetiapinu, risperidonu a ziprasidonu. Hodnocením pomocí BPRS (Brief Psychiatric Rating Scale) byla zjištěna vyšší účinnost haloperidolu, olanzapinu a risperidonu a představují proto, podle autorů studie, vhodnou medikaci pro léčbu akutních psychotických stavů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky