Trombolýza u akutní ischemické mozkové příhody

Číslo: 6 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obory: Hematologie, Kardiologie

Souhrn

S cílem porovnat výhody pouze intravenózní a kombinované (intravenózní + intraarteriální) trombolýzy u akutních ischemických mozkových příhod byla provedena porovnávací studie (n = 33), ve které byla účinnost léčby hodnocena pomocí transkraniální duplexové sonografie (TCCD). S trombolýzou bylo započato do 3 hodin od prvních klinicky zřejmých projevů cévní obstrukce. K rekanalizaci zúžené cévy došlo při i. v. trombolýze do 30 minut u 59 % pacientů. V případě, že se rekanalizace v tomto kroku nepodařila, vedlo provedení následné i. a. trombolýzy k dalšímu značnému zlepšení u podstatné části pacientů (56 %).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky