Reboxetin vs venlafaxin XR u pacientů s depresivní poruchou a depresí s anxiózními projevy

Číslo: 6 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Reboxetin (inhibitor zpětného vychytávání noradrenalinu – NRI) je přinejmenším stejně účinný a bezpečný jako venlafaxin XR (inhibitor zpětného vychytávání noradrenalinu a serotoninu – SNRI) v léčbě depresivní poruchy samotné nebo spojené s anxietou. Potvrzuje to studie s pacienty ve věku 18–65 let, u kterých byla klinická odpověď hodnocena pomocí Hamiltonových škál HAM-D a HAM-A v průběhu 10týdenního sledování. Venlafaxin XR jako antidepresivum byl významně účinnější pouze v 10. týdnu, naproti tomu pouze reboxetin byl účinný jako anxiolytikum, a to v 7. týdnu.

Reboxetin (inhibitor zpětného vychytávání noradrenalinu – NRI) je přinejmenším stejně účinný a bezpečný jako venlafaxin XR (inhibitor zpětného vychytávání noradrenalinu a serotoninu – SNRI) v léčbě depresivní poruchy samotné nebo spojené s anxietou. Potvrzuje to studie s pacienty ve věku 18–65 let, u kterých byla klinická odpověď hodnocena pomocí Hamiltonových škál HAM-D a HAM-A v průběhu 10týdenního sledování. Venlafaxin XR jako antidepresivum byl významně účinnější pouze v 10. týdnu, naproti tomu pouze reboxetin byl účinný jako anxiolytikum, a to v 7. týdnu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky