Aripiprazol u agitovaných schizofreniků

Číslo: 6 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Dvojitě slepá, randomizovaná studie sledující účinnost atypického antipsychotika, aripiprazolu (n = 448), prokázala, že jeho intramuskulární podání v dávce 9,75 mg je srovnatelně účinné jako haloperidol v dávce 6,5 mg u schizofreniků či pacientů se schizoafektivní poruchou doprovázenou agitovaností. Průměrné zlepšení na škále PANSS-EC u aripiprazolu bylo –7,27 bodů; u haloperidolu –7,75 bodů, u placeba –4,78 bodů. Výskyt nežádoucích účinků však byl u aripiprazolu nejnižší (1,7 %), nejvyšší byl u pacientů léčených haloperidolem (12,6 %).

Dvojitě slepá, randomizovaná studie sledující účinnost atypického antipsychotika, aripiprazolu (n = 448), prokázala, že jeho intramuskulární podání v dávce 9,75 mg je srovnatelně účinné jako haloperidol v dávce 6,5 mg u schizofreniků či pacientů se schizoafektivní poruchou doprovázenou agitovaností. Průměrné zlepšení na škále PANSS-EC u aripiprazolu bylo –7,27 bodů; u haloperidolu –7,75 bodů, u placeba –4,78 bodů. Výskyt nežádoucích účinků však byl u aripiprazolu nejnižší (1,7 %), nejvyšší byl u pacientů léčených haloperidolem (12,6 %).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky