Duloxetin v léčbě depresivní poruchy

Číslo: 6 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Zatímco některé studie poukazují na rozdílnou účinnost i bezpečnost různých antidepresiv, v literatuře je poměrně málo prací, které by tyto faktory hodnotily v závislosti na pohlaví. Nedávno provedená metaanalýza sedmi dvojitě zaslepených a placebem kontrolovaných studií s duloxetinem v dávkách 40–120 mg/den po dobu nanejvýš 9 týdnů zjistila častější přerušení léčby z důvodu nežádoucích účinků u mužů (18,6 %) nežli u žen (13,5 %). Nejčastějšími NÚ u obou pohlaví byly nevolnost, bolest hlavy, sucho v ústech, průjem a zácpa. Nevolnost přitom postihovala ženy, a to až 3x častěji než muže.

Zatímco některé studie poukazují na rozdílnou účinnost i bezpečnost různých antidepresiv, v literatuře je poměrně málo prací, které by tyto faktory hodnotily v závislosti na pohlaví. Nedávno provedená metaanalýza sedmi dvojitě zaslepených a placebem kontrolovaných studií s duloxetinem v dávkách 40–120 mg/den po dobu nanejvýš 9 týdnů zjistila častější přerušení léčby z důvodu nežádoucích účinků u mužů (18,6 %) nežli u žen (13,5 %). Nejčastějšími NÚ u obou pohlaví byly nevolnost, bolest hlavy, sucho v ústech, průjem a zácpa. Nevolnost přitom postihovala ženy, a to až 3x častěji než muže.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky