Sertralin u dětí a adolescentů s depresivní poruchou

Číslo: 6 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie

Souhrn

V 10týdenní, placebem kontrolované studii se 177 dětmi (6–11 let) a 199 adolescenty (12–17 let) nebyl zjištěn jakýkoliv statisticky významný rozdíl v době nástupu klinického účinku ani v době, kdy začal mít tento klinický účinek setrvalý charakter u dětí léčených sertralinem nebo placebem. Naproti tomu u adolescentů měl sertralin oproti placebu výrazně rychlejší nástup permanentní klinické odpovědi. U obou věkových skupin však přesto došlo k výraznému zlepšení stavu ve 34. týdnu léčby. Studie tedy poukazuje na významnou roli věku, který určuje intenzitu a nástup účinku antidepresivní terapie.

V 10týdenní, placebem kontrolované studii se 177 dětmi (6–11 let) a 199 adolescenty (12–17 let) nebyl zjištěn jakýkoliv statisticky významný rozdíl v době nástupu klinického účinku ani v době, kdy začal mít tento klinický účinek setrvalý charakter u dětí léčených sertralinem nebo placebem. Naproti tomu u adolescentů měl sertralin oproti placebu výrazně rychlejší nástup permanentní klinické odpovědi. U obou věkových skupin však přesto došlo k výraznému zlepšení stavu ve 34. týdnu léčby. Studie tedy poukazuje na významnou roli věku, který určuje intenzitu a nástup účinku antidepresivní terapie.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky