Quetiapin v léčbě psychotické agitovanosti

Číslo: 6 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie

Souhrn

V recentní pilotní studii byla hodnocena účinnost a bezpečnost quetiapinu podávaného u akutních psychotických stavů spojených s agitovaností. Do studie bylo zavzato 20 pacientů, jimž byl aplikován quetiapin v dávkách 100, 150 a 200 mg. Tato léčba vedla během 2 hodin ke 40% poklesu v hodnocení na PANSS-EC u celé poloviny nemocných a u 68,8 % nemocných došlo k poklesu nejméně o 2 body na škále BARS (Behavioral Activity Rating Scale). U 40 % pacientů však byla léčba provázena ortostázou. Na základě výsledků této malé studie se tedy nezdá, že by quetiapin našel v této indikaci větší uplatnění.

V recentní pilotní studii byla hodnocena účinnost a bezpečnost quetiapinu podávaného u akutních psychotických stavů spojených s agitovaností. Do studie bylo zavzato 20 pacientů, jimž byl aplikován quetiapin v dávkách 100, 150 a 200 mg. Tato léčba vedla během 2 hodin ke 40% poklesu v hodnocení na PANSS-EC u celé poloviny nemocných a u 68,8 % nemocných došlo k poklesu nejméně o 2 body na škále BARS (Behavioral Activity Rating Scale). U 40 % pacientů však byla léčba provázena ortostázou. Na základě výsledků této malé studie se tedy nezdá, že by quetiapin našel v této indikaci větší uplatnění.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky