Spokojenost pacientů s převedením na léčbu levodopou/carbidopou/entacaponem v jedné tabletě: studie Simcom

Číslo: 6 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Základem léčby Parkinsonovy nemoci zůstává stále pro většinu pacientů levodopa, která slouží jako prekursor dopaminu. Avšak vzhledem ke svému krátkému biologickému poločasu eliminace je dlouhodobé podávání samotné levodopy často spojeno s rozvojem motorických komplikací, jako jsou dyskineze, či syndromem z vysazení (wearing-off). Dlouhá desetiletí se levodopa podává v kombinaci s inhibitory enzymu DOPA-dekarboxylázy (carbidopa, benserazid), což vede ke snížení degradace levodopy na periferii a ke zvýšení jejího prostupu do CNS.

Základem léčby Parkinsonovy nemoci zůstává stále pro většinu pacientů levodopa, která slouží jako prekursor dopaminu. Avšak vzhledem ke svému krátkému biologickému poločasu eliminace je dlouhodobé podávání samotné levodopy často spojeno s rozvojem motorických komplikací, jako jsou dyskineze, či syndromem z vysazení (wearing-off). Dlouhá desetiletí se levodopa podává v kombinaci s inhibitory enzymu DOPA-dekarboxylázy (carbidopa, benserazid), což vede ke snížení degradace levodopy na periferii a ke zvýšení jejího prostupu do CNS.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky