Sunitinib v léčbě pacientů s metastazujícím renálním karcinomem

Číslo: 6 / 2006 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Metastazující adenokarcinom ledviny (mRCC) je onemocnění vysoce rezistentní na chemoterapii s výraznou mortalitou – pětileté přežívání pacientů s mRCC je asi 10 %. Sunitinib je nové léčivo ze skupiny inhibitorů tyrosinkináz, které se specificky váže na tyrosinkinázové domény receptorů pro vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGFR) typu 1–3, receptorů pro destičkový růstový faktor (PDGFR) a dalších tyrosinkináz (KIT, RET, FLT3). Dochází tak k inhibici aktivace intracelulárních signálních drah v buňkách, která vede k poškození angiogeneze a zastavení progrese tumoru i jeho metastáz. Odpovědi na podávání sunitinibu byly nadějné již v I. fázi klinického zkoušení.  V pilotní studii II. fáze (zahrnuto 63 pacientů), kdy byl sunitinib podáván pacientům s mRCC refrakterním k léčbě cytokiny (IL-2, interferon-a), byla pozorována nebývalá objektivní odpověď: 40 % (95% CI: 28–53 %), u dalších 27 % pacientů došlo ke stabilizaci onemocnění. Medián přežití byl 16,4 měsíce.

Metastazující adenokarcinom ledviny (mRCC) je onemocnění vysoce rezistentní na chemoterapii s výraznou mortalitou – pětileté přežívání pacientů s mRCC je asi 10 %. Sunitinib je nové léčivo ze skupiny inhibitorů tyrosinkináz, které se specificky váže na tyrosinkinázové domény receptorů pro vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGFR) typu 1–3, receptorů pro destičkový růstový faktor (PDGFR) a dalších tyrosinkináz (KIT, RET, FLT3). Dochází tak k inhibici aktivace intracelulárních signálních drah v buňkách, která vede k poškození angiogeneze a zastavení progrese tumoru i jeho metastáz. Odpovědi na podávání sunitinibu byly nadějné již v I. fázi klinického zkoušení.  V pilotní studii II. fáze (zahrnuto 63 pacientů), kdy byl sunitinib podáván pacientům s mRCC refrakterním k léčbě cytokiny (IL-2, interferon-a), byla pozorována nebývalá objektivní odpověď: 40 % (95% CI: 28–53 %), u dalších 27 % pacientů došlo ke stabilizaci onemocnění. Medián přežití byl 16,4 měsíce.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky