Využití selektivních inhibitorů COX-2 (koxibů) v gastroenterologii

Číslo: 1 / 2007 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Vnitřní lékařství
Autoři: Doc. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
Autoři - působiště: Gastroenterologické centrum VFN, IV. interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha

Souhrn

Mechanismus protizánětlivého účinku nesteroidních antirevmatik (NSA) spočívá v inhibici enzymatického komplexu cyklooxygenázy (COX), který katalyzuje tvorbu eikosanoidů (prostaglandinů a leukotrienů) z kyseliny arachidonové.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky